कसरी भयो यस्तो ? बिहे भएका लोग्नेस्वास्नी साख्खे दिदीभाई रहेको थाहा भएपछी

तपाईको प्रतिक्रिया