माइपोखरी ईलाम

माइपोखरी ईलाम शेयर गरौँ सवैलार्इ चिनाऔँ!